Vriend worden?

Waarom zou u een vriend van onze stichting worden?

Gaarne nodigen wij U uit om vriend van onze Stichting te worden door een jaarlijkse donatie aan de Stichting van ten minste € 25,00.

U doet dat omdat:

  • U het huis in de wei een warm hart toedraagt,
  • er familie, vrienden en / of bekenden wonen of werken,
  • de doelstelling van deze stichting onderschrijft.

De zo belangrijke extra’s en franjes komen niet uit de officiële subsidies.
Indien u onze visie ondersteund en er toe instaat bent, wordt dan donateur of donatrice.
Natuurlijk zijn giften en legaten aan deze stichting zeer welkom.

Wij hopen van harte U als vriend van de Stichting welkom te mogen heten.

Donaties, giften en obligaten; allen zijn aftrekbaar

Staat u ook achter onze stichting en bent u overtuigd? Lever dan uw financiële bijdrage door HIER te klikken.