Wie zijn wij?

Stichting Vrienden van het Huis in de Wei, te Scherpenzeel en omstreken
RSIN/Fiscaal nummer: 8159.74.656

 Het doel:

De stichting is opgericht op 4 maart 1988.
De stichting heeft ten doel
a. het bevorderen door financiële ondersteuning van het welzijn van de bewoners welke verzorgd worden in en vanuit de locatie Woon-Zorg en Activiteitencentrum Het Huis in de Wei, Vijverlaan 2 te Scherpenzeel.
Als ook het welzijn van de verzorgenden.
b. het ondersteunen van andere activiteiten die door het Huis in de Wei worden aangegeven.
c. Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Dhr. Gertjan Schaafsma
Secretaris: Mevr. Carla van de Wetering – van den Berg
Penningmeester: Dhr. Karel Reussink

 

Het secretariaat is gevestigd op het volgende adres:
Stationsweg 355
3925 CB Scherpenzeel
Tel: 06 38091213
Email: wetering003@kpnmail.nl

Bankrelatie: Rabobank
Rekeningnummer: NL86 RABO 0382 4099 49

Voor ons uittreksel van de Kamer van Koophandel klikt u hier.