Financiële verantwoording

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag.

Oordeel betreffende de jaarrekening.
Naar het oordeel van Van Braak Accountants., geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van het Huis in de Wei per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020  De samenstellingsopdracht is uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende standaard 4410, Samenstellingsopdrachten.

Is getekend  te Scherpenzeel juli 2021.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden zijn vrijwilligers zonder beloning.